Bojana Maksimović

Rođena 1988.godine u Loznici. Nakon završene gimnazije “Vuk Karadžić” u Loznici kao nosilac Vukove diplome upisala Pravni fakultet u Novom Sadu. U toku studija bila dobitnik mnogobrojnih stipendija i nagrada, uključujući i stipendiju Humantarnog fonda Privrednik. Na drugoj godini fakulteta kao jedan od predstavnika Pravnog fakuleta u Novom Sadu učestvovala u takmičenju u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava kada se bliže počela baviti ovom oblašću. Nakon toga je tri godine radila kao trener studenata fakulteta za ovo takmičenje. Četvrtu godinu studija je završila na Pravnom fakultetu u Luksemburgu usavršavajući učeći o pravu Evropske Unije. Pravni fakultet završila sa prosecnom ocenom 9,88 kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Nakon toga kao stipendista Francuske Vlade završila master studije iz prava Evropske Unije u Nansiju (Centre Européen Universitaire, Université de Lorraine). Radila u Ustavnom sudu Republike Srbije i Evropskom sudu za ljudska prava. Od 2014.godine radi kao pravni savetnik u Savetu Evrope (Odeljenje za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava). Oblast interovanja su joj međunarodno pravo i pravo Evropske Unije. Govori engleski i francuski jezik; služi se španskim.