Branislava Arađan

Branislava je apsolvent na Pravnom fakultetu i aktivista za ljudska prava u različitim NVO organizacijama od svoje petnaeste godine. Teorijsko i praktično znanje sticala je na brojnim edukacijama i seminarima, pa ih je tako i organizovala, i sama bila predavač mnogo puta. Tokom studija predstavljala je Pravni fakultet na međunarodnom takmičenju u  simulaciji suđenja u Hagu, gde je sa ostatkom tima ostvarila zapažene rezultate. Govori engleski i španski jezik, i dobitnica je nekoliko priznanja i stipendija za uspeh u toku studija. JCI-u se priključila u junu 2015. godine,  bila je lider pravnog sektora, a danas se nalazi na poziciji nacionalnog VP za marketing i PR.

 

JCI karijera:

2019 LOM Novi Sad VP Growth & Development

2018 Secretary General

2018 NOM for Marketing and PR