Maja Kovačević

Nakon završenih osnovnih studija prava, Maja je odlučila da se dalje usavršava na master studijama u Novom Sadu i Nemačkoj. Učesnik je brojnih konferencija i seminara kako u zemlji tako i u Evropi, a takođe je član više udurženja iz obrasti prava. Govori engleski, nemački i ruski jezik i dobitnik je nekoliko priznanja i stipendija. Nakon položenog pravosudnog ispita Maja radi kao advokat u Advokatskoj kancelariji Nikolić Savin. Maju u JCI motivišu pre svega, ciljevi i ideje na kojima se  zasniva organizacija, odnosno  da kroz lični razvoj, razvoj sopstvenih sposobnosti i liderskih veština članovi daju svoj doprinos zajednici.