Milivoje Jovanović

Svoju akadamsku karijeru MIlivoje Jovanović započeo je kao student Ekonomskog Fakulteta Univerziteta u Nišu, a uspešno nastavio na Executive Master of Business Adminstration (EMBA) studijama u Velikoj Britaniji – City College Univerzitet u Šefildu. 2012. godine objavio je magistarski rad “Uticaj svetske ekonomske i finansijske krize na poslovanje preduzetnika i MSP u Srbiji“.

Iako stipendista kompanije Philip Morris, kroz program „Partnerstvo za obrazovanje i razvoj zajednice“, Milivoje se odlučio da karijeru umesto u međunarodnoj korporaciji kreira u nevladinom sektoru, kao jedan od osnivača NVO ENECA 2005. godine. Zatim je usledilo kreiranje i uspešna realizacija programa „Pokreni se za Posao“ čiji je idejni tvorac upravo Milivoje, a koji za rezultat ima ekonomski osnažene preduzetnike, povišen životni standard klijenata i njihovih zaposenih, kao i opšti trend doprinosa smanjenju nezaposlenosti.

Inovativnost programa „Pokreni se za Posao“ ogleda se takođe u zajedničkom i usmerenom delovanju partnera iz različitih sektora: privatni, javni  i nevladin, da zajednički kreiraju bolje uslove za razvoj i jačanje MMSPP sektora, dajući pozitivan primer partnerima u lokalnim zajednicama.