Miloš Radosavljević

Miloš je diplomirani pravnik, završivši osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu. Tokom studija, predstavljao je Pravni fakultet na međunarodnim takmičenjima u simulaciji suđenja, kako u ulozi pravnog zastupnika, tako i u ulozi timskog trenera. Trenutno je angažovan kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Žunić, a pohađa i master akademske studije, opredelivši se za specijalizaciju iz oblasti međunarodnog javnog i međunarodnog privrednog prava.