Mladen Tomić

Mladen Tomić je rođen u Nišu 1983. godine, gde je završio Osnovnu i srednju školu. Diplomirao je, a kasnije i doktorirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Od 2012. godine radi na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Nišu, prvo u zvanju asistenta, a kasnije u zvanju predavača. Autor je i koautor više radova u međunarodnim časopisima i na međunarodnim konferencijama iz oblasti prenosa toplote i materije, kao i zaštite životne sredine. Nosilac je nekoliko priznanja za postignute uspehe tokom studija.