Neda Bratić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neda je apsolvent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – višestruka ometenost. Kao volonter i edukator ima višegodišnje iskustvo u oganizacijama i ustanovama vezanim za osobe sa smetnjama u razvoju, volontirala je na velikom broju manifestacija i pohađala je edukativne programe namenjene mladima i stručnjacima u oblasti medicine. Član JCI Novi Sad je od 2015. godine i u okviru komore je radila na projektima humanitarnog karaktera.