Nenad Perić

Sa izuzetno visokim prosecima završava osnovne i magistarske studije Menadžmenta u kulturi i medijima Fakulteta dramskih umetnosti. Diplomirao je pre roka, a kao stipendista specijalizirao je produkciju na VŠMU u Bratislavi. Doktorirao 2008e kod mentora prof. dr Srbobrana Brankovića. Završava i ŠRO Vojne akademije, poručnik je u rez. Vojske Srbije.

Deset godina je bio stalno zaposlen kao marketing i brend menadžer. U tom periodu se angažovao i kao organizator u Narodnom pozorištu i koordinator u Rektoratu univerzitetu umetnosti u Beogradu. Učesnik je više projekata na polju kulture i medija od 2000-te do danas. Učesnik je i dve uspešne izborne kampanje u inostranstvu (za predsednika države i gradonačelnika). Održao je veći broj specijalističkih kurseva i tribina iz oblasti medija, odnosa s javnošcu i komunikacija u Biblioteci grada Beograda, DKSG, UK Parobord i Domu omladine Beograda. Autor je i dve multimedijalne izložbe u Medunarođnom kulturnom centru i DKSG u Beogradu.

Kao preduzetnik se posle završenih osnovnih studja uspešno okušao u trgovini na malo i veliko i građevini-čime se i dalje bavi, a kao savetnik preduzetnika i firmi angažovao se u različitim oblastima: od turizma i trgovine do energetike.

Na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan je angažovan je na svim studijskim nivoima i mentor je na doktorskim studijama. Predaje: Osnove menadžmenta, Ponašanje potrošača, Oglašavanje, Brend menadžment, Odnosi s javnošću, Menadžment specijalnih događaja, itd. Objavio je dve knjige i tridesetak naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima, iz oblasti marketinga, menadžmenta, medija, komunikacija i politike.