Sara Sofrenić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara je završila osnovne studije germanistike na Univerzitetu u Novom Sadu i trenutno je na master studijama. Deo studija provela je na Univerzitetu u Ludwigsburgu i na Univerzitetu u Heidelbergu. U budućnosti bi volela da upiše još jedne master studije iz oblasti prevođenja. Govori engleski, nemački, španski i francuski, voli crtanje, klizanje i klasični balet. JCI-u se priključila u oktobru, a punopravni član je postala 22. decembara 2017. godine.