Tijana Žunić Marić

Tijana Žunić Marić je advokat i mlađi partner u Advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad.

Tijanina specijalizacija uključuje rešavanje sporova sa fokusom na trgovačku arbitražu i medijaciju, kao i intelektualnu svojinu, pravo konkurencije, trgovačko pravo i ljudska prava. Ona zastupa neke od vodećih nacionalnih i regionalnih kompanija. Nedavno, Tijana je pružala pravne usluge jednoj od čuvenh revizorskih kuća sa sedištem u Londonu iz “Velike Četvorke”. Ona je razvila usku specijalizaciju u inovativnim granama prava, kao što je pravo informacione tehnologije. Tijana savetuje startape i kompanije u IT sektoru u vezi sa pitanjima outsourcinga, ugovora o poverljivosti, prodaje i drugim trgovačkim ugovorima, intelektualnom svojinom, investiranjem, složenim pitanjima iz radnog prava i restrukturiranjem. Ona je jedan od osnivača IT startapa pod nazivom “iQdemic”.

U novembru 2015. godine Tijana Žunić Marić je imenovana za Sekretara Beogradskog arbitražnog centra (BAC), koji predstavlja stalnu arbitražnu instituciju koja se bavi administriranjem rešavanja domaćih i međunarodnih sporova, pod okriljem Udruženja za arbitražno pravo.

Pre nego što je postala advokat i upisala se u Advokatsku komoru Vojvodine i Advokatsku komoru Srbije, Tijana je stekla ekspertizu u oblasti intelektualne svojine i prava konkurencije kroz praksu u četiri vodeće londonske advokatske komore – Brick Court, Monckton Chambers, South Square i Red Lion – pod menstorstvom istaknutih engleskih baristera. Nedavno, Tijana je savetovala neke od najvećih regionalnih kompanija u vezi sa aspektima prava konkurencije kao što su pitanja restriktivnih sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja.

Tijana Žunić Marić je osnovne studije završila na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, diplomirajući sa uspehom među 1% generacije i među 100 najboljih studenata u Republici Srbiji. Za akademski uspeh je dobila nagradu Univerziteta u Novom Sadu. Tijana je završila master studije na Univerzitetu u Novom Sadu (summa cum laude), Univerzitetu u Luksemburgu, Luksemburg (cum laude) i Univerzitetu u Kembrižu, Velika Britanija (cum laude). Dok je studirala na Univerzitetu u Kembridžu Tijana je bila stipendista tog univerziteta i Fonda za otvoreno društvo. Kao izuzetan student, Tijana je nagrađena od strane Fonda Pegaz, koji je osnovan od strane Advokatske komore Engleske i Velsa.

Tokom svog obrazovanja, Tijana je učestvovala na brojnim takmičenjima u pravu, kao što je Regionalno takmičenje u ljudskim pravima pred Evropskim sudom za ljudska prava i kao što je Nacionalno Moot Court takmičenje u međunarodnom humanitarnom pravu. Ona je takođe bila član tima koji je predstavljao Srbiju u predmetu pred Evropskim sudom za ljudska prava. Pored bavljenja advokatskom praksom, radila je i kao asistent predavač na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija. Tijana je autor nekoliko pravnih članaka, od kojih je jedan bio prezentovan pred Savetom Evropske Unije u Briselu. Često je govornik i moderator na domaćim i međunarodnim konferencijama, a redovno radi i na projektima za Svetsku banku koji se tiču Republike Srbije.

Tijana tečno govori engleski, a služi se i francuskim jezikom.

Kao član JCI Novi Sad, 2015 je uspešno organizovala i bila direktor nacionalnog projekta TOYP Srbija 2015.