JCI Srbije je osnovana u martu 2003. godine uz ogromnu pomoć JCI Švajcarske i porodice Ćesarov.

JCI ti daje priliku da unaprediš svoja znanja i veštine stvarajući pozitivne promene u lokalnoj zajednici u kojoj živiš. Na hiljade JCI alumni članova  uspešnim karijerama svedoče o tome da je najbolje ulaganje u sebe i svoju budućnost onda kada lično i aktivno učestvuješ i doprinosiš promenama najbolje što možeš. JCI ti daje priliku da kroz takvu vrstu aktivnosti razviješ sebe, i profesionalno i privatno, kroz treninge i kroz praktično iskustvo.

Picture1

Na Svetskom kongresu JCI koji je održan u Beču, u oktobru 2005. godine, JCI Srbija je i zvanično primljena u punopravno članstvo Junior Chamber International. Nakon samo 3 godine, na Svetskom kongresu JCI u Nju Delhiju u novembru 2008. godine, JCI Srbija je proglašena za najbolju nacionalnu organizaciju u 2008. godini.

Osnovni cilj naše organizacije je da kroz rad na stalnom usavršavanju podstaknemo liderstvo, osećaj socijalne odgovornosti i da povežemo ljude koji su zainteresovani za ostvarivanje poslovnih kontakata na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Udruženim snagama do pozitivnih promena – JCI na međunarodnom nivou vrlo aktivno učestvuje u globalnim inicijativama sa mnogim drugim organizacijama, a posebno sa Ujedinjenim nacijama. Neke od tih inicijativa su:
• Usavršavanje UN Milenijumskih ciljeva razvoja zajedno sa Ujedninjenim nacijama
• Promocija korporativne društvene odgovornosti (CSR) u malim i srednjim preduzećima (SMEs) u okviru UN Global Compact programa
• JCI Nothing But Nets program zajedno sa Fondacijom Ujedinjenih nacija
• Lokalne ekonomske inicijative sa Međunarodnom Privrednom Komorom u okviru Federacije Svetskih Komora (ICC-WCF)

Osnaživanje mladih građana – JCI programi inspirišu, nude mogućnosti učenja i sticanja liderskih iskustva kroz:
• JCI treninge: Specijalizovane kurseve koji obezbeđuju individualni razvoj i omogućavaju članovima da efikasno vode svoje Lokalne organizacije
• JCI Ten Outstanding Young Persons (JCI TOYP): JCI svake godine odaje priznanje za 10 mladih ljudi koji svojim primerom predstavljaju Misiju, Viziju i Vrednosti JCI
• JCI Svetsko takmičenje u Debati: Članovi savladavaju veštine komunikacije koje im omogućavaju da vode i inspirišu druge.

S ponosom naglašavamo da je JCI jedina organizacija koja ima pravo da u svom amblemu koristi amblem UN. To je rezultat dugogodišnjeg plodonosnog parterstva ove dve međunarodne organizacije.

Više informacija na ww.jci.rs

be_better               prijavi-se-gumb1-300x99

 

Danas funkcionišu 4 punopravne komore i to:

JCI Novi Sad – www.novisad.jci.rs

JCI Beograd – www.beograd.jci.rs

JCI Niš – www.nis.jci.rs

JCI Zrenjanin-Banat – www.zrenjanin.jci.rs