Junior Chamber International (JCI) je međunarodna neprofitna organizacija mladih aktivnih građana. Ima 200.000 aktivnih i milione počasnih članova koji učestvuju u projektima, konferencijama i seminarima. Broji više od 5.000 lokalnih organizacija u 115 zemalja širom sveta.

JCI članovi dolaze iz različitih struka i sfera, a sve ih povezuje ideja da je održiva pozitivna promena u društvu moguća samo ako svesno, ciljano i kontinuirano menjamo i sebe i svet oko sebe. Naše aktivnosti su usmerene pre svega na traženje rešenja za specifične probleme lokalne zajednice a težimo tome da utičemo globalno, usmereni ka boljem svetu za sve nas.

Više informacija možete naći na www.jci.cc

JCI AROUND THE WORLD

Misija

Da obezbedi mogućnosti razvoja  koje će osnažiti mlade ljude da stvaraju pozitivne promene.

Misija JCI-ja u originalu glasi: To provide development opportunities that empower young people to create positive change. To jest, na srpskom, misija JCI-ja je: Da obezbedi mogućnosti razvoja koji će mlade ljude osnažiti da stvaraju pozitivne promene.

Slogan

Budi bolji – BE BETTER!

Članovi JCI neprestano traže načine da žive u skladu sa JCI sloganom: Budi Bolji. JCI članovi kritički razmišljaju o aktuelnim problemima u želji da nađu održiva rešenja za bolju budućnost. Ne samo da verujemo da je unapređenje društva i nas samih moguće, već i da je to naša odgovornost.

Ovaj slogan označava da JCI članovi širom sveta razmišljaju kritično o izazovima sa kojima se suočava društvo današnjice i preduzimaju akcije u ime svoje lokalne zajednice kako bi bili deo rešenja. JCI članovi traže bolja rešenja da bi izgradili bolje zajednice, unapređujući sebe i stvarajući bolju budućnost. Mi ne samo da verujemo da pojedinac uvek može biti bolji i da je samim tim poboljšanje u zajednicama moguće, već smatramo da je to naša odgovornost.

Partneri JCI

United Nations – Ujedinjene nacije – UN
Fokus saradnje: UN Milenijumski razvojni ciljevi (UN MDGs)

UN Global Compact
Fokus saradnje: Korporativna društvena odgovornost – Corporate Social Responsibility (CSR)

International Chamber of Commerce (ICC) – Međunarodna privredna komora
Fokus saradnje: Globalni ekonomski napredak

UN Foundation – Fondacija Ujedinjenih nacija
Fokus saradnje: Borba protiv malarije akcijom JCI Nothing But Nets

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Fokus saradnje: Podizanje kapaciteta mladihi

JCI takođe ima uspostavljene partnerske odnose sa sledećim organizacijama: PAHO (Pan-American Helth Association), AIESEC,

Konferencija nevladinih organizacija (CONGO), NVO komitet UNICEF-a i Konferencija UN o Trgovini i Razvoju (UNCTAD).

imageedit_3_2489818815